40 videos
1h55p
Khóa học sử dụng các công cụ Photoshop cơ bản
Thành thạo các khái niệm kiến thức cơ bản trong Photoshop
Những kĩ năng nhận được
{{ skill.name }}
{{skill.description}}
Lợi ích khi tham gia khoá học

Tương tác trực tiếp
Tương tác với video của bạn thông qua các lựa chọn, bài test hiển thị ngay trên Video
Học trên đa thiết bị
Tham gia khoá học ở bất cứ nơi đâu với bất cứ thiết bị di động mà bạn muốn
Học cùng nhau
Học cùng nhau

Bài giảng
Tags
 {{tag['name']}} 
Nguồn cảm hứng
views
Đề xuất khoá học
{{ newItem.name }}
{{ item.rank }}. {{ item.name.substr(0,30) }} {{ item.name.length > 30 ? '...' : '' }}
+{{item.votes.length-5 }}